Latin Amerika

FARC-EP'den Açıklama

Kesintisiz’in Sunumu
Bilindiği gibi FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) iki yıl önce silahlı mücadeleyi bıraktığını, gerillalarının dağdan ineceğini ve yasal-demokratik yolla mücadelesine devam edeceğini ilan etmişti. ABD yeni sömürgeciliğine ve onun işbirlikçisi oligarşiye karşı uzun yıllardır var olan direnişin tasfiye edilmesinden ve daha önce Latin Amerika’da çok sayıda örneği görülen gerilla mücadelesinin yok edilerek (Tupamarolar, FMLN, URNG bunun örnekleri) devrimci bir hareketin oligarşik düzenin ‘sol’dan koruyucusu ve suni dengeyi kurucu bir yapıya dönüşmesinden başka bir şeyi ifade etmiyordu bu durum. (FARC’ın silah bırakma süreciyle ilgili analizimiz için; https://kesintisiz.org/farc-baris-mi-teslimiyet-mi/ ). Yeni sömürgecilik ve oligarşik diktatörlük koşullarında silah bırakmanın ne denli büyük bir hata olduğu FARC silah bırakmasına rağmen paramiliter çetelerin hala varlığını koruması ve bu çetelerin kapitalist tekellere karşı doğal yaşam alanlarını korumak için mücadele eden toplumsal hareketlere saldırması ve insanları öldürmesine bakılarak görülebilir.
FARC’ın 50 yıldan fazla süredir var olan direniş birikimi militanların ve tabanın örgüt merkezinin tasfiye kararını kolayca benimsemesini engelledi.  FARC içinde merkezin teslimiyet sürecini reddeden gerillalar oldu ve bu gerillalar silahlarını bırakmayı reddederek dağda kalmayı seçti. Diğer yandan düzen içi reformist mücadeleyi seçen FARC’ın geçtiğimiz ay gerçekleşen seçimlerde yüzde 0,4 oy alması tabanın da bu süreci benimsemediğinin bir göstergesi oldu. Bu iki birbirini tamamlayan durum bir devrimci hareketin içinde her ne kadar hareketi burjuva düzene entegre etmeye çalışanlar olsa da o hareketin içindeki inancını  koruyan militanların bu süreci sekteye uğratabileceğini ve yeni sömürgecilik koşullarında sürekli faşist şiddetin kitlelerin pasifist konumlanmayı seçenleri reddedeceğini gösterdi.

Merkezin kararını reddederek gerilla mücadelesine devam eden FARC-EP askeri cepheleri


FARC-EP’nin Şubat ayında yayınladığı bu metin örgüt merkezinin tasfiye kararını reddeden militanların yeniden yapılanma ve mücadeleyi yükseltme çağrısıyla, eski Sekretaryanın ihanet sürecini anlatıyor. Okuyucularımıza sunuyoruz.
FARC-EP
Şubat 2018.
Yoldaşlar Manuel ve Jacobo’nun gerçek mirasçıları, silahlı isyan hakkını gerçekleştiren FARC-EP gerillaları olarak Kolombiya halkını bilgilendiriyoruz:
1. Kolombiya işçi sınıfına karşı düşmanlık gerçekleştirmek için yönetimin en yüksek düzeyine haince bir terfiden yararlanan Timoleon Jimenez, Carlos Antonio Lozada, Pasto Alape ve Mauricio Jaramillo’nun FARC-EP gerilla hareketini sökmesi, silahsızlandırması ve teslim etmesi pervasız bir ihanettir. Bu “4 üyesi olan fraksiyon” yönetimi almak ve feci planını gerçekleştirmek amacıyla Sekreterliğin gerçek önderlerinin ölümünü sabırla bekledi.
2. Bilgilendiriyoruz, Carlos Antonio Lozada ve Mauricio Jaramillo, 1980’li yıllarda mücadeleye ihanet eden gerillalarla birlikte partimizi ve şehirlerdeki destek ağlarımızı kovalayıp suikastta bulunan nesli tükenmiş “Ricardo Franco Grubu”ndan geliyorlar. Komutanlığımızın hayatlarını affetmesi ciddi bir hataydı.
3. Timo’nun askeri yeteneksizliği ve siyasal cahilliği, onu 30 yıl süresince asalak bir komutan haline getirdi. Gerilla hayatını bir anda sınıf düşmanına satan manipüle edilebilen kuklanın eline düşmek FARC için bahtsız bir olaydı. Oscar Naranjo, Juan Manuel Santos ve Askeri Kuvvetler Komutanlığı onun amirleridir.
4. Ziyaretinden sonra vurulan Marco Aurelio Buendia, Gaitan Gutierrez, Jorge Briceño’nun ölümünün sorumluluğunu Carlos Antonio Lozada omuzunda taşıyor. Bundan başka, ordunun hava kuvvetleriyle gerçekleştirdiği  bombardımanda 35 komutanın ölümünden sorumludur. Yoldaş Jorge Briceño’nun ölümünden en çok yararlanan kişi. Onun aldatılması aracılığıyla sekreterliğe terfi ettiğini hiç bir gerilla unutmayacak.
5. Af yasası olan dönemde güney bloğunda komutanlık yapan Antonio Campesino’nun idamı için, Joaquín Gómez adaletin ve ailesinin önünde hesap vermeli. Silahlı isyana devam etmek isteyen onurlu gerillalar hakkında Sekreterliğin emir verdiği bütün idamlar hakkında soruşturma yapılsın. Aileler ve devrimci adaletin önünde hesap vermeliler.
6. Pastor Alape’nin çok uluslu şirket Poligrow ile birlikte hazırladığı komplo, terhis edilen gerillaları Mapiripán bölgesindeki yağ palmiyesi çiftliklerinde kullanmak istiyor. Köylüler ve Kolombiya’nın doğusunda yaşayan yerli nüfus, Poligrow’un toprak yağmasını, köylüleri topraklarından çıkarmasını ve bölgedeki paramiliter grupların varlığını unutamaz. Pastor, Kolombiya’nın platosunu yağ palmiyesi denizine dönüştürmek isteyen suikastçıların hizmetçisi vazifesini görüyor.
7. Bu “4 üyesi olan fraksiyon” kendi suçlarını FARC-EP gerillalarının üstüne atmaya devam edemez. Mahkemelerin önünde terhis edilen komutanları ya da silah bırakmayan gerillaları suçlayarak kendi suçları için kefaret etmesinler.
8. Pembe renkli partinin yeni yönetimi oligarşik hükümetin hizmetinde bulunuyor. Hükümet onları geçindiriyor, Bogota’da kaldıkları lüks binaların kiralarını ödüyor, ücretli görevliler olarak terhis edilen gerillalardan oluşturulan hizmetle birlikte. ETR’de ki yoldaşların tersine, hizmet eksiğinin, yemeğin ve güvenliğinin sıkıntısını çekmiyorlar. FARC-EP’ye ihanetlerinin karşılığını zenginlikle alıyorlar.
9. Carlos Antonio Sergio Marín yönetimde en düzey göreve atanmıştı. O feci şahıs, köylülerin ve gerillaların celladı, gerilla kaçağı ve oligarşinin ordusunun ajanı olmasında başka yer aldığı her görevde zarar verdi. Eskiden hareketin üst kademelerinde yer alıp harekete ihanet eden hainler önemli güvenlik önemlerinden yararlanırken eski orta düzey komutanların, gerillaların, saldırılara ve pusulara giden, para toplayan yani bütün riskleri alan militanların şimdi güvenlik önlemleri olmadan ve onları bekleyen hapishane tehlikesiyle toplama bölgelerinde otruduğunu görüyoruz.
10. Simón Trinidad imparatorluğun (ABD emperyalizmi) hapsinde kaderine terk edildi. Havana’da Barış Heyeti ABD hükümetine inanarak Simón’u mahkum etti. Tutsak olan kahramanın mücadelesine ve ahlaksal erdemine sahip çıkıyoruz.
Kolombiya halkı, FARC-EP’nin örgütsel yapısını yeniden kurmasına ve silahlandırmasına, sosyal demokratların ve fırsatçıların gasp ettiği malları geri almasına, barış sürecini terk etmesine ve gerilla hareketini teslim etmek isteyenlere karşı şu an dağınık durumda olan gerillaları birleştirip yeniden dağlara geri dönmesine yardımcı olun. Tarih hainlerin yanlış yolda olduğunu gösteriyor.
FARC-EP Yönetimi
Kolombiya Dağlarından
Kaynak
http://cedema.org/ver.php?id=7947

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.