Latin Amerika

FARC-EP: Eski Savaşçılara Açık Mektup

FARC-EP
10 Nisan 2018
Eski Savaşçılara Açık Mektup
Eski gerilla komutanı Jesus Santrich‘in esir alınması, Kolombiya oligarşisinin yaptığı en asgari işlerden biridir. Silahsızlandırılma anlaşmasının imzalanmasından sonra yüzden fazla eski savaşçının devletin karanlık güçlerince katledilmesi, yüzlerce toplum önderinin suikaste uğraması, komplolar, yanlış negatif eleştiriler ve Kolombiya solunun adaylarına karşı yürütülen siyasi damgalama operasyonu; sürecin tutarsızlığını ortaya koymaktadır.
FARC-EP yönetimi olarak Kolombiya dağlarından, barış kavramının arkasına sığınılarak üstü örtülen silahsızlandırılma süreciyle aldatılmış eski komutan ve gerillalara aşağıdaki noktalar üzerine düşünmeleri ve bunları dikkate almaları çağrısında bulunuyoruz:
1. Anayasa, adalet, sözde demokrasi, siyasi güvenceler ve imzaladığınız anlaşma Kuzey Amerika İmparatorluğu‘nun iradesine ve Kolombiya oligarşisinin onayına bağlıdır; onlar gerek görürlerse bunların hepsi yok edilecek, modifiye edilecek, üstlerinden geçilecektir. Santrich‘in esir alınması, Donald Trump‘ın ağırlanacağı resepsiyon salonuna konulacak -çiçeklik gibi- bir dekorasyondur.
2. Anlaşmanın uygulanışını ve seyrini değerlendirdiğiniz takdirde tüm sürecin bir yandan sizin yok edilmenize bir yandan da hareketin ve toplumsal örgütün imha edilmesine yönelik olduğunu göreceksiniz.
3. Oligarşinin bize bıraktığı tek yol, siyasi-askeri mücadeleye devam etmektir. Birkaç yıl daha sürecek bir mücadele sonunda, uğruna savaştığımız ve Kolombiya halkının talep ettiği gerçek barış ve toplumsal adaletin tesisi için gerekli şartlara erişebileceğimize güvenimiz tamdır.
4. Eski komutan ve savaşçılara çağrımız, siperlere geri dönmeleridir. Halk sizleri beklemektedir.
5. PCCC (Kolombiya Gizli Komünist Partisi) ve diğer toplumsal örgütlere, yer altında mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Önümüzdeki süreç, Yurtseverler Birliği‘ne (Unión Patriótica) karşı yaptıkları gibi yıkımlarla dolu olacaktır.
FARC-EP Yönetimi
Kolombiya Dağlarından

***

Barış anlaşması değersiz mi? Eski FARC savaşçılarının %60’ının geçiş bölgelerinde kalmadığına inanılıyor.
Eski FARC savaşçılarının kalmaları gereken toplanma bölgelerinin terk edildiğine işaret eden çeşitli unsurlar var.
Sivil toplum örgütü Somos Defensores (Biz Savunucularıyız), topluma yeniden kazandırılması planlanan eski FARC savaşçılarının %60‘ının artık toplanma bölgelerinde olmadığını belirtiyor. Faktörler, her bölgenin gerçekliği ile uygun durumda olduğunu gösteriyor.
Ne var ki geçiş bölgelerini terk eden eski savaşçılar sadece silah bırakma kararına muhalefet eden gerillaya (Yeni FARC) değil, başka gerilla hareketlerine hatta suç çetelerine katılıyorlar.
Barış sürecine ilişkin tek endişe bu değil. FARC‘ın eski savaşçılarının ve insan hakları savunucularının hayatlarını kaybetmeleri, hükümetin bu kişilerin güvenliğini sağlamak için yeterli çabayı sarf etmediğini göstermektedir.
Kaynaklar
http://cedema.org/ver.php?id=8036
http://insurgente.org/colombia-el-acuerdo-de-paz-papel-mojado-se-cee-que-mas-del-60-de-ex-guerrilleros-de-las-farc-ya-no-estan-en-las-zonas-de-transicion/

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.