Menu

Gün: 30 Ağustos 2018

#Teori

Mahir Çayan, Kemalizm ve Kuramın Olumsal Gelişimi

Ülkedeki sosyalist hareketin 71 kopuşuna kadar temel problemlerinden biri pratikten kopuk oluşu, belli nedenselliklere saklanıp ya da bunları bahane edip devrimci bir çıkış ve savaş bağlamı yaratma anlayışından uzak olmasıdır. Bu pasifist konumlanma, sosyalist hareketin şehirlerde dar bir entelektüel çevrede […]