Kesintisiz’in Sunumu:

1 Ocak 1994’te Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yürürlüğe gireceği gün,yerlilerle birlikte ayaklanmaya başlayan Zapatistalar, Chiapas’ta geniş bir bölgenin ve yedi belediyenin kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Aynı gün isyanın merkezi Lacandon Ormanlarından iş, toprak, ev, gıda, eğitim, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi gibi kimi taleplerini belirtildiği “Birinci Bildirge” okundu. Meksika hükümeti ve iş birliği içinde olduğu küresel oligarşinin bu taleplere karşılığı ise askerî harekât oldu. Saldırıya karşı yerli halktan ve isyanı destekleyen dünya genelindeki protestolardan destek alan Zapatistalar askeri saldırıyı bertaraf etmeyi başardı. Hükümetin kontrol ettiği idari bölgelerden çekilen Zapatistalar bunun karşılığında ele geçirdiği bölgelerde özerk bir yönetim kurdu.

Zapatist isyanın etkisi küresel çapta da yankı buldu. SSCB ve Berlin Duvarı’nın çöktüğü, Thatcher ve Reagan sonrasında biçimlenen Washington Konsensüsü’nün hâkim olduğu dönemde gerçekleşen isyan, herkes için her şeyi kendisi için hiçbir şeyi istemeyen yeni bir politikanın öncüsü oldu. Neoliberal küreselleşemeye karşı direnişe geçen toplumsal hareketler, Zapatist isyanın başarısı sayesinde moral kaynağı bulmalarının yanı sıra anonimliğe, kolektif yönetime, devlet dışı ağlara dayanan  yapıda mücadeleleri için örnek alabilecekleri metotlar buldular. Zapatistaların mücadelelerinde önemli araçlardan birisi de karşı medya ağlarıydı. Enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeyi medya holdinglerinin hakimiyeti dışında bağımsız medya alanları yaratmak için kullanan Zapatistalar, bu yönleriyle de birçok toplumsal harekete esin kaynağı oldu. Yerelden küresele uzanan mücadele çevriminde Zapatistalar, devletin izole edici politikalarının yarattığı birçok zorluğu iletişimin gücüyle aşarken, yerkürenin diğer bölgelerindeki halklar ise Zapatistaların sözcüklerinde isyanlarının rotasını bulmaya çalıştı, iletişim ve medyanın devlet ve kapitalizme karşı mücadelelerinde nasıl kullanabileceği konusunda önemli bilgiler edindi.

Zapatistalar Meksika ve dünya halklarıyla iletişime geçtikleri son bildiride aralık ayında göreve başlayan yeni Başkan Andrés Manuel López Obrador’un hükümetinin özerk bölgelere saldırılara devam ettiğini açıklarken, ”solcu” olarak tanımlanan bu yeni yönetiminde neoliberal projeleri ve direnen yerli halklara karşı yaptığı katliamlarla küresel oligarşinin hizmetinde olduğunu açıklıyor. Bunla birlikte yıllardır devam eden baskı politikalarına, askeri saldırılara ve izolasyon çabalarına rağmen direnişin kuşatmayı kırarak büyümeye devam ettiğini ve ”İyi Hükümet Konseyi”ne sahip Caracoles sayısının 12’ye çıktığını açıklıyorlar. Toplumdan öğrenerek liderlik etme, karşı medya biçimleri üzerinden örgütlenen toplumsal ağların-hareketlerin inşası ve özerk silahlı varlıklarıyla neoliberalizmin karşısında yeni bir politik hayal gücünün tohumunu eken, mücadele için esin kaynağı olmayan sürdüren Zapatistaların mücadelenin gelinen aşamasına dair yayınladıkları son metni okuyucularımıza sunuyoruz.

******

17 Ağustos 2019
Meksika Halklarına,
Tüm Dünya Halklarına,
Ulusal Yerli Kongresi ve Yerli Yönetim Konseyine,
İsyan, Direniş ve Destek Ağlarına,
Hermanos, Hermanas, Hermanoas;
Compeneras, Companeros, Companeroas!

Kelimelerimizi getiriyoruz. Dünün, bugünün ve yarının sözcükleri. Bunlar, isyanın ve direnişin sözcükleri.

Ekim 2016’da, yani neredeyse yaklaşık 3 yıl önce, Ulusal Yerli Kongresi’nin (CNI) yirminci yıl dönümü sırasında, kongrenin kardeş örgütleri ve EZLN, bölgemizin ve topraklarımızın savunulması konusunda saldırıya geçme sözü verdiler.

Kötü hükümetler, kabile liderleri, yabancı şirketler, suçlular ve kanunlar tarafından zulme uğradıkça; hakaretler, aşağılamalar ve ölümler biriktirdikçe; bizler, yani yerli halk (yeryüzünün koruyucuları) saldırıya geçmeye, direniş ve isyan şarkıları söylemeye karar verdik.

Yerli Yönetim Konseyi’nin (CIG) kurulması ve Marichuy’un* sözcü olarak seçilmesiyle birlikte Ulusal Yerli Kongresi, şehirdeki ve kırsaldaki yoldaşlarımıza ikaz ve örgüt haberlerinin ulaştırılması görevlerini üstlendi. Bu arada EZLN; sözleri, fikirleri ve örgütü ile mücadelesinde de saldırıya geçti.

*María de Jesús Patricio Martínez

Kendimizi CNI-CIG’ye ve sözcüsüne karşı sorumlu tutma zamanı geldi. Böylelikle halklarımız, vaat ettiğimiz şeyleri yerine getirip getirmediğimize karar verebilirler. Ancak sorumluluğumuz yalnızca CNI-CIG’e karşı değildir; ek olarak Meksika ve dünyanın diğer yerlerinden Zapatista halkıyla ilgilenen örgütlere, gruplara, kolektiflere ve bireylerle de bir borcumuz var. Çünkü onlar takvimleri, coğrafyaları ve alışkanlıkları ne olursa olsun bizi bölmek için inşa edilmiş duvarları, sınırları ve kuşatmaları göz ardı ediyorlar; böylece onların kalpleri bizimkilerle olmaya devam ediyor.

Yeni (cumhurbaşkanlığı) yönetiminin ortaya çıkması bizi kandıramadı. Gerçek patronun paradan başka bir vatanı olmadığını ve aynı patronun “ülkeler” olarak adlandırdığı dünyadaki toprakların büyük çoğunluğuna hükmettiğini biliyoruz. Ayrıca isyanın, şerefin ve öfkenin kesinlikle yasak olduğunu da biliyoruz. Buna rağmen dünyanın her yerinde, en ücra ve köhne yerlerinde bile bu makine tarafından yutulmaya direnen, teslim olmayı ve pes etmeyi reddeden insanlar var. Bu insanlar birçok renge sahipler, birçok bayrak taşıyorlar, birçok dilde giyiniyorlar, ayrıca direnişleri ve isyanları muazzam.

Büyük patron ve onun yöneticileri, kötü örnekler olduğunu iddia ettikleri insanları zapt etmek için duvarlar, sınırlar ve kuşatmalar inşa ediyorlar. Ancak onlar asla başarıya ulaşamayacak. Çünkü şeref, cesaret, öfke ve isyan, uzaklaştırılamaz veya hapsedilemez. Duvarlarının, sınırlarının, kuşatmaların, orduların, polis güçlerinin, yasaların ve yürütme emirlerinin arkasına saklansalar bile er ya da geç isyan hesap sormak için gelecektir. O gün tüm bunlar ne unutulacak ne de affedilecektir.

Özgürlüğümüzün ancak yerli halklar olarak bizim ellerimizde ortaya çıkacağını biliyoruz. Yeni yöneticinin Meksika’ya atanmasıyla da aynı zulüm ve ölüm devam etti. Yeni yönetimin başa geçmesinden sonraki birkaç ay içerisinde, mücadeleye devam eden CNI-CIG’li en az bir düzine yoldaşmız öldürüldü. Öldürülenler arasında Zapatista topluluklarımız tarafından çok sevilen bir erkek yoldaş da vardı: Samir Flores Soberanes. Samir; tüm halkları yok edecek, doğayı tahrip edecek ve yerli halklarımızın kanını güçlü kapitalistlerin kârlarına dönüştürecek neoliberal megaprojeleri ile başa gelen Meksika yöneticisi seçildikten hemen sonra öldürüldü. Bu nedenle öldürülen, hapse atılan, zulüm gören veya kaybedilen kardeşlerimizi onurlandırmak için bugün sona erecek ve artık herkese açık hale getireceğimiz Zapatista kampanyasının adını koymaya karar verdik: “SAMIR FLORES YAŞIYOR!”. Topluluklarımıza karşı yürüttükleri kuşatmalara rağmen, yalan ve hakaret kampanyalarına rağmen, askeri devriyelere, Meksika’nın Ulusal Muhafızlarının varlığına ve toplumsal programlar olarak süslenmiş kontrgerilla kampanyalarına rağmen, hareketin küçümsenmiş ve unutulmuş olmasına rağmen yıllarca süren sessiz çalışmalardan sonra büyüdük ve kendimizi daha da güçlendirdik.

…Ve Kuşatmayı Kırdık

Kimseden müsaade istemeden kuşatmayı kırdık, böylece bir kez daha sizinle birlikte olabiliriz “Hermanos, hermanas, hermanoas, compañeras, compañeros, compañeroas!”. Hükümetin halkımıza karşı yürüttüğü kuşatmayı yendik – planları işe yaramadı ve asla işe yaramayacak. Herhangi bir haritada görünmeyen ya da uydularda tespit edilemeyen seyahat yollarını ve rotalarını kullanarak kuşatmaları kırdık; çünkü bu yollar, yalnızca atalarımızın düşüncesinde bulunur. Halklarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin ve yoldaşlarımızın tarihini, sözlerini ve örneklerini yüreklerimizde taşıdık ve onlar da bizimle birlikte seyahat etti. Dışarıda yiyecek, barınak, dikkatle dinleyen bir kulak ile başkalarının sözlerini bulduk. Birbirimizi yalnızca acıyı, öfkeyi ve kızgınlığı paylaşanların anlayabileceği şekilde anladık. Bu süreçte inşa edilen duvarların ve kuşatmanın yalnızca ölüm getirdiğini ve hükümetler tarafından sürekli olarak uygulanan bilinç satın alma/satma girişiminin her geçen gün daha da yararsız hale geldiğini anladık. Bu girişimler artık kimseyi kandıramaz veya ikna edemez; bu uygulamalar artık eski, paslanmış ve başarısızdır.

Bu kuşatmayı bu şekilde geride bırakırken Büyük Patron içeride sıkışıp kaldığımıza ikna oldu. Meksika Ulusal Muhafızları’nı, askerlerini, polisini, hükümet projelerini, bildirileri ve yalanları uzaktan görebiliyorduk. 10 kez Geldik, 100 kez gittik, 1000 kez ilerledik. Artık bizi kuşatmaya çalışanlar, daha büyük bir isyan bölgesi tarafından kuşatılmış kirli bir lekeden başka bir şey değildi.

Herman@s companer@s:

Bugün size Meksika’nın güneydoğusundaki yeni bölgelerden olan yeni Caracoles ve daha özerk hale gelen Zapatista belediyelerini takdim ediyoruz. Ayrıca bizler Özerk Zapatista İsyan ve Direnişi merkezi olacağız. Çoğu durumda bu merkezler isyanlarda bir caracol, iyi bir hükümet konseyi olacak ve Özerk Zapatista Belediyelerine (MAREZ) ev sahipliği yapacak. Zaman alsa da beş orijinal Caracoles, adından da anlaşılacağı gibi, 15 yıllık siyasi ve örgütsel çalışmaların ardından kendilerini yeniden üretti. Özerk belediyelerimiz ve İyi Yönetim Konseylerimiz, ayrıca yeni fidanlar dikerek onları büyütmeye başladılar. Artık her biri İyi Hükümet Konseyine sahip 12 Caracoles var.

Bugün hükümetin kuşatma girişimini aşmamızı sağlayan bu üstel büyüme iki şeyden kaynaklanıyor:
Birincisi ve en önemlisi, büyümemiz Zapatista destek tabanlarındaki kadınlar, erkekler, çocuklar ve büyükler tarafından belirlenen siyasi/örgütsel çalışmalardan kaynaklanıyor. Bu özellikle EZLN’nin kadın ve genç nüfusu sayesinde gerçekleşti. Her yaştan Compañeras, diğer kuruluşlardaki kız kardeşlerle ve henüz örgütlenmeyen kız kardeşlerle iletişime geçebilmek için harekete geçti. Zapatista gençliği, kendi zevklerini ve arzularını hiçbir zaman terk etmeden bilimi ve sanatı kullandı, böylece bu faaliyetler yoluyla isyanlarını gençliğe gittikçe daha fazla aktardı. Gençlerin çoğu, özellikle de genç kadınlar, örgütümüzde görevler üstlendiler. Bu çalışmalarını yaratıcılıklarıyla, hünerleriyle ve zekâlarıyla demlediler. Bugün, Zapatista kadınlarının Pijuy kuşu gibi önümüzü aydınlattığını, bize yol gösterdiğini ve yolumuzu kaybetmemizi sağladığını gururla söyleyebiliriz.

Bu büyümeyi mümkün kılan ikinci şey ise toplulukları ve doğayı yok eden hükümet politikaları, özellikle de mevcut yönetimin “Dördüncü Dönüşüm” olarak adlandırdığı politikalardır. Siyasi partileri geleneksel olarak destekleyen topluluklar, mevcut yönetimin saygısızlığından, ırkçılığından, açgözlülüğünden zarar gördüler ve gizli ya da açık isyanlara başladılar. Yukarıda, kontrgerilla stratejilerinin Zapatista topluluklarını bölmeye hizmet edeceğini ve Zapatista olmayanları satın alıp çatışma ortamı yaratacağını düşünenler, aslında topraklarımızı ve doğamızı korumak için kendimizi adamanın çok daha faydalı olduğuna kardeşlerimizi ikna etmek için ihtiyaç duyduğumuz son argümanları sağladı.

Hükümet, insanların ihtiyacı olanın para olduğunu düşünüyordu, aslında hâlâ da böyle düşünüyor. Artık, Zapatista topluluklarıyla güneydoğudaki ve ülkenin diğer bölgelerindeki CNI’li kardeşlerimizin yanı sıra Zapatista olmayan birçok topluluk da hükümete cevap veriyor ve hükümetin yanlışlarını yüzüne vuruyor. Mevcut yöneticinin PRI’dan ve insanların en büyük arzusunun onurlarını satmak ve oldukları gibi olmayı bırakmak olan “yerli halk” vizyonundan ortaya çıktığını anlıyoruz. Bu vizyonda yerli halklar, kalplerinin pisliğini temizleme girişimi olan birer müze eseri veya renkli sanat eserlerinden başka bir şey değildir. Bu vizyon aynı zamanda, yönetimin bir medeniyetin kalıntıları olan duvarların (İsthmus’un karşısındaki) ve trenlerin (art niyetle “Mayalılar” olarak adlandırdıkları yerlerin), neden emin olmaya karar verdiğini açıklıyor. Ek olarak bu şekilde turistleri de memnun ediyorlar.

Ancak biz yerli halklar hâlâ hayattayız, isyandayız ve direnişteyiz. Bu arada ulusal yönetici, içlerinden birini süslemeye çalışıyor; bir zamanlar yerlilerden olan avukat, böylelikle insanlık tarihi boyunca olduğu gibi kendi halkını bölüyor, zulmediyor ve manipüle ediyor. Şu anda Ulusal Yerli Halklar Enstitüsü’nün (INPI) başkanı olan bu avukat, her sabah haysiyetinin izlerini ortadan kaldırmak için vicdanını sünger ile dikkatle temizlemek zorundadır. Bu şekilde cildini beyazlatmayı ve gerçek patronunun görüşünü ve amacını üstleneceğini umuyor. Böylelikle yöneticisi de hem kendini hem de onu tebrik edecektir. Çünkü asi bir insanı kontrol etmek için para uğruna kendini baskıcı bir kukla haline dönüştürebilecek ve davasını üstlenebilecek insanları kullanmaktan daha iyi bir şey yoktur.

Bu yıllarda 25 yılda öğrendiğimizden fazla şey öğrendik.

Kötü hükümetlerdeki resmi makamların merdivenlerini tırmanmak ya da kendimizi cellatlarımızın zayıf bir kopyasına dönüştürmek yerine istihbaratımız ve bilgimiz, kendi gücümüzü büyütme ve geliştirme görevine dönüştü.

Bu süre zarfında Meksika’dan ve tüm Dünya’dan davet ettiğimiz tüm hermanas, hermanos ve hermanoeas lara teşekkür ederiz. Sizin sayenizde hayal gücümüz, yaratıcılığımız, bilgimiz genişledi ve daha evrensel hale geldi. Aldatmadan, yargılamadan ve sınıflandırmadan bakmayı, dinlemeyi ve ötekileri konuşmayı öğrendik. Tüm dünyayı kapsamayan herhangi bir rüyanın çok küçük bir rüya olduğunu öğrendik. Şu an size sunduğumuz ve kamuya açıkladığımız şey, uzun bir yansıma ve arama sürecinin ürünüdür. Meksika’nın güneydoğusundaki binlerce Zapatista topluluğu bir araya geldi. Bunu mümkün kılabilmek —onlar, bizleri cahil ve aptal olarak küçümserken karşılarında güçlerini de göz önünde bulundurarak—yeni yollar, yörüngeler, zamanlar aradılar.

Burada size Özerk Zapatista İsyanı ve Direniş Merkezlerinin (CRAREZ) isimlerini sunuyoruz. 11 yeni CRAREZ ve 5 orijinal Caracoles ile toplam 16 merkez bulunmaktadır. 27 orijinal özerk belediyeyi de bunlara eklediğimizde 43 CRAREZ oluyor.

Yeni Caracoles ve Özerk Belediyelerin isimleri ve yerleri:

New Caracol: Colectivo el corazón de semillas rebeldes, memoria del Compañero Galeano
(Compañero Galeano Anısına, Asi Köken Kollektifinin Kalbi)

İyi Hükümet Konseyi: Pasos de la historia, por la vida de la humanidad
(İnsanlığın Hayatı için Tarih Yolu)
**La Unión’da, ejido San Quintin’in hemen yanında, kötü hükümet ordusunun şu anda barakalarının bulunduğu geri kazanılmış bir arazide yer alacak.

Yeni Özerk Belediye: Esperanza de La Humanidad
(İnsanlığın Umudu)
Merkezi, Chicomuselo’nun resmi belediyesindeki ejido Santa María’da yer alacak.

Yeni Özerk Belediye: Ernesto Che Guevera
Motozintla’nın resmi belediyesi olan El Belén’de bulunacak.

New Caracol: Espiral digno tejiendo los colores de la humanidad en memoria de l@s caídos
(İnsanlığın Renklerini Düşenlerin anısına dokuyanlar)

İyi Hükümet Konseyi: Semilla que florece con la conciencia de l@s que luchan por siempre
Amatenango del Valle belediyesinde bulunan geri kazanılmış arazideki Tulan Ka’u’da yer alacaktır.

New Caracol: Floreciendo la semilla rebelde
(İsyankâr Tohumun Filizlenmesi)

İyi Yönetim Hükümeti: Nuevo amanecer en Resistencia y rebeldia por la vida y la humanidad
(Yaşam ve insanlık için isyan ve direnişte yeni şafak)
Ocosingo belediyesinde geri kazanılmış arazideki Poblado Patria Nueva’da yer alacaktır.

Yeni Özerk Belediye: Sembrando conciencia para cosechar revoluciones por la vida
(Devrim hasadı için vicdan yetiştirmek)
Merkezi, Amatenango del Valle belediyesinde bulunan geri kazanılmış arazideki Tulan Ka’u’nda yer alacaktır.

New Caracol: En honor a la memoria del Compañero Manuel
(Compañero Manuel Onuruna)

İyi Yönetim Hükümeti: El pensamiento rebelde de los pueblos originarios
(Yerel Halkların İsyan Düşüncesi)
Ocosingo belediyesinde bulunan geri kazanılmış arazideki Dolores Hidalgo’da yer alacaktır.

New Caracol: Resistencias y Rebeldias por la humanidad
(İnsanlık için İsyan ve Direniş)

İyi Yönetim Hükümeti: La luz que resplandece al mundo
(Dünya’yı Aydınlatan Işık)
Ocosingo belediyesinde bulunan geri kazanılmış arazideki Poblado Nuevo Jerusalen’de yer alacaktır.

New Caracol: Raíz de Resistencias y Rebeldías por la humanidad
(Direnişlerin Kökeni ve Halk İsyanları)

İyi Yönetim Hükümeti: Corazón de nuestras vidas para el nuevo futuro
(Yeni Gelecek İçin Yaşamımızın Kalbi)
Tila Belediyesi’ndeki ejido Jolja’da yer alacaktır.

Yeni Özerk Belediye: 21 de Diciembre
(21 Kasım)
Chilón belediyesinde Ranchería K’anal Hulub’da yer alacaktır.

New Caracol: Jacinto Canek.

İyi Yönetim Hükümeti: Flor de nuestra palabra y luz de nuestros pueblos que refleja para todos
(Sözümüzün Çiçeği ve Halkımızın Herkese Yansıyan Işığı)
San Cristóbal de Las Casas belediyesindeki CIDECI-Unitierra topluluğunda yer alacak.

İsyan ve Direniş Ağlarını, CNI’yı ve tüm dürüst insanları gelip, Zapatista halklarıyla birlikte bu CRAREZ’lerin inşasına katılmaya davet etmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Gerekli inşaat malzemelerini toplayarak, ekonomik katkıda bulunarak, döverek, keserek, taşıyarak, yönlendirerek ve bu anları bizimle paylaşarak, sizin için hangisi en uygun yolsa, bu çabaya katkıda bulunabilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün içinde, bu etkinliklere katılmak için nasıl, ne zaman ve nerede kaydolabileceğinizi açıklayacağımız başka bir bildiri yayınlayacağız.

Erkek kardeşler ve kız kardeşler,

CNI-CIG’ye: Kendimizi taahhüt ettiğimiz işler hakkında daha fazla konuşmak için bir toplantı düzenlemek istiyoruz: Sorunları, zorlukları, gerilemeleri ve başarısızlıkları paylaşarak hangi tohumların bize iyi bir hasat vermediğini, hangi tohumların gerisinde kaldığımızı görebiliriz;

İyi bir hasat ve kötü bir hasat hakkında konuşabilmemiz için mücadelenin örgütsel cephesinde gerçekten çaba sarf edenlerle bir araya gelmek istiyoruz. Daha spesifik olarak, yaşam mücadelesine adanmış tüm insanlara, gruplara, kolektiflere ve organizasyonlara açık olan “Bölge ve Toprak Ana Savunması Forumu” (veya hepinizin uygun göreceği bir isim) olarak adlandırılabilecek olan forumlarda bir arada olmayı önermek isteriz. Forumun, bu yılın Ekim ayı boyunca, sizin için en uygun günlerde yapılmasını öneriyoruz.

İsyan ve Direniş Ağları’na

Hepinizi, Uluslararası İsyan ve Direniş Ağları’nın oluşumu konusundaki analiz ve tartışmaları başlatmaya çağırıyoruz. Bu Ağ, onu oluşturanların bağımsızlığına ve özerkliğine dayanmalıdır.
Karşılıklı yardımın koşulsuz olduğu, herkesin iyi ve kötü deneyimlerini paylaştığı, hegemonya veya homojenlikteki tüm girişimlerin açıkça reddedildiği bu süre zarfında, aşağıda ve solda yer alan mücadelenin tüm tarihlerini dolaştırmaya çalışır.

Bu amaçla Zapatistalar olarak, kendi coğrafyalarında gerçekten çalışan gruplarla, kolektiflerle ve organizasyonlarla ikili toplantılar düzenleyeceğiz. Bu amaçla büyük toplantılar yapmayacağız ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu ikili görüşmelerin nasıl, ne zaman ve nerede yapıldığını halka açıklayacağız. Tabii ki, bu yalnızca daveti kabul edenler için olacaktır.

Yaşamını ve geçimini sanat, bilim ve eleştirel düşünceye adayanlar:

Sizi festivallere, karşılaşmalara, fidelere, şenliklere, değiş tokuşlara ve bu tarz organizasyonlara davet edeceğiz. Bu olayları nasıl, ne zaman ve nerede yapabileceğimizi yakında size bildireceğiz. Bunlar CompArte ve “Puy ta Cuxlejaltic” Film Festivali’ni içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacak. Her bir sanat için, örneğin, tiyatro dansı, görsel ve plastik sanatlar, edebiyat, müzik vb. belirli CompArtes’lere sahip olmayı umuyoruz. Ayrıca, ConCiencias’ın başka bir baskısı olacak, ama belki de bu kez sosyal bilimlerle başlayacağız. Sonunda, Eleştirel Düşünce için bir başka tohum yatağı olacak ve Fırtına konusuna başlayacağımızı düşünüyoruz.

Acı ve öfkeyle yürüyenlere, direniş ve isyan ile yoğrulanlara, zulme uğrayanlara özel bir davet:

Öldürülen, kaybedilen ve tutuklananların aileleri ile bu ailelerin öfkesine eşlik etmeye adanmış örgütler, gruplar ve kolektifler ile onların hakikat ve adalet arayışları arasında bir buluşma ayarlayacağız. Bu görüşmelerin tek amacı herkesin birbiriyle tanışması olacak, böylelikle acınızı ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Zapatista halkları olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapma görevimizi sınırlandıracağız.

Zapatista compañeras, Mücadele Eden Kadınlar için de yeni bir buluşma düzenleyecektir. Toplantının zamanı, yeri ve tarzı hakkında karar verdikten hemen sonra kararlarını size uygun gördükleri şekilde bildirecekler. Sizlere şimdilik bu toplantıların sadece kadınlar için olacağını söyleyebiliyoruz, bu nedenle, bu ayrıntılara tümü kararlaştırılana kadar daha fazla bilgi veremiyoruz.

İnsanların acılarını, adaletsizliklerini, zulümlerini ve kendilerine yapılan diğer boktan şeyleri paylaşmaları amacıyla, [diğerlerinin] bir araya gelmesi fikrini denemek istiyoruz.

İnsan Hakları savunması alanında çalışan gruplar, kolektifler ve örgütler arasında onların karar verdiği şekilde ve formda bir görüşme yapmanın mümkün olup olmadığını da görmek istiyoruz.

Biz Zapatistalar kendimizi yalnızca böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmakla sınırlayacağız.

Compañer@s and herman@s:

İşte buradayız; biz Zapatistalarız. Bizi görebilmeniz için yüzümüzü kapattık. Bir ismimizin olması için isimlerimizi ardımızda bıraktık.

Gelecek bizim olabilsin diye bugünü riske atarız. Böyle yaşarız, böyle ölürüz. Biz Zapatista’yız, Maya köklerine sahibiz, vazgeçmiyoruz, pes etmiyoruz ve onurumuzu satmıyoruz.

Biz isyan ve direnişiz. Duvarlarını yıkacak balyozlardan, dünyayı süpürecek rüzgarlardan ve diğer dünyaları doğuracak tohumlardan yalnızca biriyiz.

Biz Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusuyuz.

Güneydoğu Meksika Dağlarından,

Zapatista destekçisi olan yaşlılar, gençler, kadınlar ve erkekler adına

Gizli Yerli Devrim Komitesi—Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu Genel Komutanlığı adına

Subcomandante Insurgente Moisés

2019 Ağustos

Kaynak: https://loveandragemedia.org/2019/09/02/zapatista-communique-we-broke-the-siege/