Menu

Teori

#Teori

Anmaya karşı: ‘68 Mayısı’nın yaşamlarını ve geriye kalanlarını gün yüzüne çıkarmak – Kristin Ross

Anmaya karşın: ’68 Mayısı’nın geriye kalanları Bugünkü sol oluşumlar, toplumun farklı kesimlerinden insanları bir çatıda buluşturabilmek için eylemprogramları yaratma çabasında. Fransa’nın ’68 Mayısı’nda ortaya çıkan politik mücadeleler hakkında Sol,ne bilmelidir? Thread: Mayıs 68 ve Geriye Kalanlar’da (2002) Fransa’nın ’68’ini ”entelektüel […]

#Teori

Arghiri’nin Eşitsiz Değişim Teorisi ve Sonuçları

Gündelik anti-emperyalist mücadele, emperyalistülkelerle bağımlı ülkeler arasındaki en yüzeysel olmasada en açık etkilere karşı savaşıyor. Örneğin: askerimüdahale, ülkelerin iç politikalarına ve egemenliğinekarışma, devletler arasında çatışmaya kışkırtma,medyayı kendi çıkarları için kullanma, kültürelegemenlik, vb. Diğer yandan anti-emperyalizm, özellikleonun Batılı versiyonu, Marks’ın hayatın […]

#Teori

Şehir Gerillasının Teorisyeni: Abraham Guillen

Abraham Guillén (1913-1993) Uruguaylı bir Marksist olan Abraham Guillén, Gramsci’nin “organik entelektüel” tanımına uyan, parlak bir İspanyol sürgündür. İspanya İç Savaşı’nın bir gazisi olan ve zaman zaman Arapez mahlasını kullanan Guillén, İspanya’nın siyasi sorunları üzerine yazarak bir saygınlık kazandı. Franco’nun […]

#Teori

SOSYALİST HASTA ÖRGÜTÜ (SPK)’nın Komünist Manifestosu

*Çeviri ilk olarak cyberzenarchy.com’da yayınlanmıştır. SOSYALİST HASTA ÖRGÜTÜ (SPK) Sosyalist Hasta Örgütü – Socialist Patients Collective (Almanca: Sozialistisches Patientenkollektiv, aynı zamanda SPK) 1970 yılında temelleri Wolfgang Huber tarafından atılan Heidelberg (Almanya) merkezli bir hasta hakları örgütlenmesiydi. “Hastalığın silahındır” sloganı, SPK’nin çıkış noktasını belirliyordu, […]

#Teori

Mahir Çayan, Kemalizm ve Kuramın Olumsal Gelişimi

Ülkedeki sosyalist hareketin 71 kopuşuna kadar temel problemlerinden biri pratikten kopuk oluşu, belli nedenselliklere saklanıp ya da bunları bahane edip devrimci bir çıkış ve savaş bağlamı yaratma anlayışından uzak olmasıdır. Bu pasifist konumlanma, sosyalist hareketin şehirlerde dar bir entelektüel çevrede […]

#Teori

Interview with Torkil Lauesen

Torkil Lauesen is a longtime anti-imperialist activist and writer living in Denmark. From 1970 to 1989, he was full-time member of a communist anti-imperialist group, supporting Third World liberation movements by both legal and illegal means. He worked occasionally as […]

#Teori

Torkil Lauesen Röportajı – İkinci Bölüm

Kesintisiz: 8. Küresel antiemperyalist hareket homojen bir şeydir ve emperyalizmle iş birliği meselesi hakkında ateşli tartışmalar vardır. Örneğin, emperyalist müdahalenin Ortadoğu’daki mevcut odak noktalarından birinde, Kürt Ulusal Hareketi, SDF’nin kontrolü altındaki bölgelere ABD’nin askeri üsler kurmasına izin vererek kendini ABD’nin yanında konumlandırdı. […]

#Teori

Torkil Lauesen Röportajı – Birinci Bölüm

Kesintisiz’in Sunumu Torkil Lauesen, uzun yıllardır antiemperyalist mücadelenin içinde yer almaktadır ve Danimarka’da yaşamaktadır. 1970’den 1989’a kadar Üçüncü Dünya’daki kurtuluş hareketlerini legal ve illegal metotlarla destekleyen antiemperyalist ve komünist bir örgütün içinde yer almıştır. 1990’lı yıllarda hapishanedeyken siyaset bilimi alanında […]

#Teori

Mahir Çayan – Devrimci Çizgi ve Revizyonizm

Kesintisiz’in Sunumu Mahir Çayan’ın silahlı propaganda görüşünü kuramsallaştırdığı metinlerden biri olan Devrimci Çizgi ve Revizyonizm, Mahir’in emperyalizmin üçüncü bunalım döneminin karakteristiğinin tespitlerine dayanır. Emperyalizmin III. bunalım döneminde I. ve II. bunalım dönemlerinin aksine bir dünya savaşı çıkamayacağını söyleyen Mahir  yeni […]

#Teori

Regis Debray, Devrim İçinde Devrim ve Foko

”Başarılı bir pusu, işkencenin öldürülmesi, ele geçirilen silahların gerillaya teslim edilmesi, şu ya da bu Amerikan ülkesinde ortaya çıkabilecek reformcu yüreksizler için en iyi cevaptır.” Regis Debray’ın 1967’de yayımlanan ”Devrim İçinde Devrim mi” kitabı dönemin devrimci mücadele tartışmalarına Küba devriminin […]