Menu

gassan kanafani

#Analiz

Edebiyat, Toplum İlişkisi ve Gassan Kanafani

Edebiyatın toplum üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi için ; öncelikle edebiyatın kavram ve kapsamını, toplumla ilişkisini anlamak gerekir. Edebiyat , güzel sanatların bir koludur. Güzel sanatlar, insanın duygu, düşünce ve hayallerini, başkalarında heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde, değişik […]